Τι είναι Eurodollar deposit;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Eurodollar deposit;

Απαντήσεις

Eurodollar deposit ονομάζεται μία κατάθεση σε δολάρια ΗΠΑ ενός προσώπου ή τράπεζας μη κατοίκου ΗΠΑ η οποία πραγματοποιείται εκτός των συνόρων των ΗΠΑ και επόμενα δεν υπολογίζεται για τον προσδιορισμό των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών (reserves requirement) που κατατίθενται στη FED.Προσθήκη νέας απάντησης