Τι είναι Euro MTS Limited;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Euro MTS Limited;

Απαντήσεις

Είναι η πανευρωπαϊκή ηλεκτρονική αγορά ομολόγων σε ευρώ. Χρησιμοποιεί την προηγμένη και δοκιμασμένη για 12 χρόνια τεχνολογία της ηλεκτρονικής αγοράς κρατικών τίτλων της Ιταλίας MTS Italia SPA (Mercato Telematico dei Titoli di Stato). Το σύστημα ανήκει σε ένα κονσόρτσιουμ τραπεζών και επενδυτικών οίκων. Βασικός μέτοχος είναι το MTS ενώ από τους 24 υπόλοιπους ξεχωρίζουν η J.P. Morgan, η Paribas, η Goldman Sachs, η Warburg Dillon Read, η Deutsche Bank, η Lehman Brothers, η Morgan Stanley Dean Witter, η ΑΒΝ- Amro Bank, η Crédit Suisse First Boston, η Salomon Smith Barney και η Caboto Holding.

Πρώτος Πρόεδρος του Euro MTS, που έχει έδρα το Λονδίνο, είναι ο Αλεξάντερ Λαμφαλούσσι, πρώην Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος (ΕΝΙ, ΕΜΙ). Το σύστημα άρχισε να λειτουργεί στις 9 Απριλίου 1999 με τη διαπραγμάτευση κρατικών ομολόγων σε ευρώ της Ιταλίας, Γερμανίας και Γαλλίας. Από το τέλος Αυγούστου του 1999 περιέλαβε και τα κυβερνητικά ομόλογα σε ευρώ της Αυστρίας, του Βελγίου και των Κάτω Χωρών και από το Σεπτέμβριο του 1999 και της Ισπανίας. Σταδιακά περιέλαβε τα κυβερνητικά ομόλογα της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Φινλανδίας, της Πορτογαλίας και από το 2000 διαπραγματεύεται και μη κυβερνητικά ομόλογα σε ευρώ που έχουν υψηλό βαθμό ρευστοποίησης όπως ομόλογα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της Freddie Mac των ΗΠΑ, της ιρλανδικής ιδιωτικής τράπεζας Depfa με έδρα το Δουβλίνο και της τράπεζας KfW (Kreditanstalt fur Wiederaufbau), με έδρα τη Φραγκφούρτη, η οποία ανήκει κατά 80% στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας και κατά το υπόλοιπο 20% στα γερμανικά ομοσπονδιακά κρατίδια. Επεκτάθηκε με τη θυγατρική εταιρία MTS Japan KK και στην Ιαπωνία όπου διαπραγματεύεται ομόλογα του ιαπωνικού κράτους. Το Euro MTS είναι ικανό να δέχεται 150 αλλαγές τιμών το δευτερόλεπτο διότι λειτουργεί ηλεκτρονικά on line σε πραγματικό χρόνο σε αντίθεση με τα συστήματα over-the counter (OTC) που είναι χρονοβόρα. Ο διακανονισμός των ομολόγων γίνεται μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων δευτερογενούς αγοράς των μετεχόντων κρατών μελών της Ε.Ε όπως π.χ της ΗΔΑΤ για την Ελλάδα.Προσθήκη νέας απάντησης