Τι είναι Euro LIBOR;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Euro London Interbank Offered Rate;

Απαντήσεις

προσφερόμενο επιτόκιο σε ευρώ στη διατραπεζική αγορά του Λονδίνου. Είναι ένα επιτόκιο αναφοράς (benchmark rate) για βραχυπρόθεσμο δανεισμό (λήξης μέχρι 12 μηνών) μεταξύ μεγάλων τραπεζών σε ευρώ, ανταγωνιστικό του EURIBOR. Η Βρετανική Ένωση Τραπεζιτών (Βritish Banking Association, BΒΑ) επιλέγει 16 τράπεζες της αγοράς του Λονδίνου που συμβάλλουν στον καθορισμό του euro Libor :

Πίνακας των 16 τραπεζών που μετέχουν το 2009 στο euro LIBOR

Bank of America

Mizuho

Barclays Bank plc

Rabobank

Citibank NA

Royal Bank of Canada

Crédit Suisse

Societe Generale

Deutsche Bank AG

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ

HSBC

The Royal Bank of Scotland Group

JP Morgan Chase

UBS AG

Lloyds Banking Group

Westdeutsche Landesbank AG

Ο κατάλογος των τραπεζών αλλάζει ώστε να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο οι συγχωνεύσεις των τραπεζών αλλά και ο όγκος των συναλλαγών σε ευρώ κάθε τράπεζας.

H εταιρεία Reuters, μετά την εξαγορά της Moneyline Telerate, έχει επιλεγεί ως διανομέας, δηλαδή είναι αρμόδια να συλλέγει τις προσφερόμενες τιμές και να φροντίζει για τον υπολογισμό και δημοσίευση του euro LIBOR. Κάθε τράπεζα που συμμετέχει δίνει στους Reuters : "το επιτόκιο στο οποίο θα μπορούσε να δανειστεί σε ρευστό αφού πρώτα ζητήσει και μετά αποδεχθεί διατραπεζικές προσφορές σε λογικό αγοραίο μέγεθος πριν από τις 11:00π.μ. ώρα Λονδίνου". Η κατάθεση των προσφορών γίνεται από τις 11:00 π.μ. μέχρι τις 11:10 π.μ. Οι Reuters υπολογίζουν το μέσο όρο των τιμών αγνοώντας τις 4 χαμηλότερες και τις 4 υψηλότερες τιμές και δημοσιεύει το αποτέλεσμα στις 11:30 π.μ. Oι τιμές για το euro LIBOR δίνονται τις ημέρες λειτουργίας του TARGET με διακανονισμό εντός δύο ημερών (Τ+2) και βάση υπολογισμού τον πραγματικό αριθμό των ημερών μεταξύ δύο ημερομηνιών ενώ το έτος θεωρείται ότι έχει 360 ημέρες (Act/360).

Προσθήκη νέας απάντησης