Τι είναι Euro Banking Association (EBA);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει Euro Banking Association (EBA);

Απαντήσεις

Είναι η Τραπεζική Ένωση για το Ευρώ εδρεύουσα στο Παρίσι. Ιδρύθηκε το 1985 σαν Τραπεζική Ένωση για το ECU με αρχικούς στόχους: α) την προώθηση της χρήσης του ECU στις χρηματοοικονομικές και εμπορικές συναλλαγές, β) τη διαχείριση και την ανάπτυξη του συστήματος συμψηφισμού και διακανονισμού σε ECU και γ) την καθιέρωση ενός βήματος συζητήσεων για όλα τα προβλήματα που συνδέονταν με τη χρήση του ECU. Σήμερα, η ΕΒΑ κατέχει το 85% των μηνυμάτων SWIFT στην Ευρώπη και έχει σαν σκοπούς: α) την εισαγωγή και την ανάπτυξη συστημάτων διακανονισμού σε ευρώ β) τη συνεργασία με την ευρωπαϊκή βιομηχανία συστημάτων πληρωμών και γ) την προώθηση προτάσεων νόμου, προτύπων και επιχειρηματικών πρακτικών συμψηφισμού και διακανονισμού. Ανέπτυξε το σύστημα καθαρού διακανονισμού Euro 1 και την ΕΒΑ Clearing Company για διακανονισμούς μεγάλων ποσών σε ευρώ, το σύστημα μικρών πληρωμών σε ευρώ STEP1 σαν τμήμα του S.T.E.P.S (Straight Through Euro Payment System). Το πρόγραμμα S.T.E.P.S συνεχίσθηκε με την ανάπτυξη του STEP2 σαν ένα αυτόματο πανευρωπαϊκό σύστημα συμψηφισμού (pan-European automated clearing house, PE-ACH) για τις διασυνοριακές και εγχώριες μαζικές πληρωμές σε ευρώ. Το σύστημα αυτό σχεδιάσθηκε σαν ένας σημαντικός πυλώνας συνδρομής στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμής σε Ευρώ (βλέπε όρο Single Euro Payments Area, SEPA).

Στα πλαίσια της EBA λειτουργούν η Νομική Συμβουλευτική Ομάδα (Legal Advisory Group LAG), η Επιτροπή STEP1 και διάφορες ομάδες εργασίες. Την 25.9.2007 η ΕΒΑ δημοσίευσε την εργασία της «έτοιμοι για την εισαγωγή του Σχεδίου Προτεραιότητας Πληρωμών» (ready to launch Priority Payment Scheme) και την 6.2.2008 εξέδωσε μία έκθεση για την ηλεκτρονική τιμολόγηση (report on e-invoicing).

To 1985 δέκα οκτώ εμπορικές τράπεζες και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ίδρυσαν την EBA με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission) και της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International Settlements). Τα μέλη της ΕΒΑ διακρίνονται σε μέλη (members) που είναι οι τράπεζες που έχουν γραφεία στην Ε.Ε ή σε ένα υποψήφιο κράτος μέλος (EU Accession country) ή σε ένα κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σε χρήστες μέλη (user members) που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου αλλά μετέχουν στο σύστημα STEP1 και συνδεδεμένα μέλη (associated members) που δεν έχουν γραφεία στην Ευρώπη και μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η ΕΒΑ έχει σήμερα τα ακόλουθα μέλη: (1) User Member 1) ABN Amro Bank NV 2) Aktia Bank PLC (1) 3) Allgemeine Sparkasse Oberösterreich (1) 4) Allied Irish Banks 5) Alpha Bank AE 6) Amagerbanken AS (1) 7) Arbejdernes Landsbank AS (1) 8) Banca Agricola Popolare di Ragusa (1) 9) Banca del Fucino (1) 10) Banca del Piemonte (1) 11) Banca delle Marche S.p.A. (1) 12) Banca di Imola S.p.A. (1) 13) Banca di Romagna S.p.A. (1) 14) Banca d'Italia (1) 15) Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 16) Banca Monte Parma S.p.A. (1) 17) Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 18) Banca Popolare del Lazio (1) 19) Banca Popolare dell' Alto Adige (1) 20) Banca Popolare dell'Emilia Romagna (1) 21) Banca Popolare di Intra (1) 22) Banca Popolare di Milano 23) Banca Popolare di Sondrio (1) 24) Banca Popolare di Spoleto (1) 25) Banca Popolare di Vicenza (1) 26) Banca Sella S.p.A. (1) 27) Bancaperta S.p.A. (1) 28) Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 29) Banco BPI SA (1) 30) Banco Comercial Portugues 31) Banco Cooperativo Español SA (1) 32) Banco de Sabadell SA 33) Banco Español de Credito 34) Banco Espirito Santo SA 35) Banco Guipuzcoano SA (1) 36) Banco Pastor SA 37) Banco Popolare Società Cooperativa 38) Banco Popular Español SA 39) Banco Santander, SA 40) Bank BPH SA (1) 41) Bank für Tirol und Vorarlberg AG (1) 42) Bank of Åland PLC (1) 43) Bank of America, N.A. 44) Bank of China 45) Bank of Cyprus Public Company Limited (1) 46) Bank of Ireland 47) Bank of Scotland 48) Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ Ltd. 49) Banka Slovenije (1) 50) Bankinter SA 51) Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg 52) Banque Fédérative du Crédit Mutuel 53) Banque Michel Inchauspé - BAMI (1) 54) Banque Palatine (1) 55) Banque Raiffeisen (1) 56) Barclays Bank PLC 57) Berenberg Bank (1) 58) BHF-Bank Aktiengesellschaft (1) 59) Bilbao Bizkaia Kutxa (1) 60) BKS Bank AG (1) 61) BNP Paribas SA 62) BRED Banque Populaire 63) Bremer Landesbank (1) 64) Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance 65) Caixa Central de Credito Agricola Mutuo (1) 66) Caixa d'Estalvis de Catalunya (1) 67) Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (La Caixa) 68) Caixa Geral de Depositos 69) Caja de Ahorros de Galicia 70) Caja de Ahorros del Mediterraneo (1) 71) Caja Gipuzkoa San Sebastian (1) 72) Caja Laboral Popular Coop. de Credito (1) 73) Caja Madrid 74) Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. (1) 75) Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A. (1) 76) Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (1) 77) Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. (1) 78) Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana (1) 79) Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. (1) 80) Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. (1) 81) Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. (1) 82) Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. (1) 83) Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. (1) 84) Citibank NA 85) Commerzbank AG 86) Compagnie Financière du Crédit Mutuel (1) 87) Confederacion Española de Cajas de Ahorros 88) Crédit Agricole SA 89) Crédit Coopératif (1) 90) Crédit du Nord 91) Credito Emiliano S.p.A. (1) 92) Danske Andelskassers Bank AS (1) 93) Danske Bank AS 94) De Nederlandsche Bank (1) 95) Deutsche Bank AG 96) Deutsche Bundesbank (1) 97) Deutsche Postbank AG 98) Dexia Bank SA 99) Dexia Banque Internationale à Luxembourg SA 100) DiBa Bank AS (1) 101) Djurslands Bank AS (1) 102) DnB NOR Bank 103) Dresdner Bank AG 104) DZ Bank AG 105) EFG Eurobank Ergasias SA 106) Erste Group Bank AG 107) Europe Arab Bank Frankfurt (1) 108) Fionia Bank AS (1) 109) Fortis Bank (Nederland) N.V. (1) 110) Fortis Bank SA/NV 111) Hamburger Sparkasse AG (1) 112) Hellenic Bank Ltd. (1) 113) HSBC Bank PLC 114) HSBC France 115) Ibercaja (1) 116) ICCREA Banca (1) 117) ICICI Bank UK Limited (1) 118) ING Bank NV 119) Intesa Sanpaolo S.p.A. 120) Ipar Kutxa Rural (1) 121) Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (1) 122) J.P.Morgan Chase Bank N.A. 123) Jyske Bank AS (1) 124) KBC Bank NV 125) Kredietbank SA Luxembourgeoise 126) La Banque Postale (1) 127) La Poste SA de droit public (1) 128) Landesbank Baden-Württemberg 129) Landesbank Berlin AG (1) 130) Landesbank Hessen-Thüringen (1) 131) Lloyds TSB Bank PLC 132) Lokalbanken I Nordsjaelland AS (1) 133) Magyar Nemzeti Bank (1) 134) Marfin Popular Bank Ltd. (1) 135) MashreqBank psc (1) 136) Narodowy Bank Polski (1) 137) National Australia Bank Limited 138) National Bank of Greece SA 139( National Westminster Bank PLC 140) Natixis 141) Nordea Bank Finland PLC 142) Nordjyske Bank AS (1) 143) Nørresundby Bank (1) 144) Oberbank AG (1) 145) Oesterreichische Nationalbank (1) 146) Oldenburgische Landesbank (1) 147)Ostjydsk Bank AS (1) 148) Philippine National Bank (Europe) PLC (1) 149) Piraeus Bank SA (1) 150) Pohjola Bank PLC 151) Rabobank Nederland 152) Raiffeisen Landesbank Südtirol AG (1) 153) Raiffeisen Zentralbank Österreich AG 154) Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG (1) 155) Raiffeisen-Landesbank Tirol Aktiengesellschaft (1) 156) Ringkjøbing Bank (1) 157) Ringkjøbing Landbobank (1) 158) Roskilde Bank AS (1) 159) Royal Bank of Scotland PLC 160) Sampo Bank Plc 161) S-Bank LTD. (1) 162) SECB Swiss EURO CLEARING Bank GmbH (1) 163) Skandinaviska Enskilda Banken 164) Skjern Bank (1) 165) Société Générale 166) Société Générale Bank & Trust (1) 167) Société Marseillaise de Crédit (Group Banque Populaire) (1) 168) Spar Nord Bank (1) 169) Sparekassen Sjaelland (1) 170) Standard Chartered (Germany) GmbH 171) Standard Chartered Bank 172) Steiermärkische Bank und Sparkassen AG (1) 173) Svenska Handelsbanken 174) Swedbank AB 175) Sydbank AS (1) 176) Tapiola Bank LTD (1) 177) UBS AG 178) UniCredit S.p.A. 179) Unione di Banche Italiane S.C.P.A. (1) 180) UNIPOL Banca S.p.A. (1) 181) Vestfyns Bank AS (1) 182) Vestjysk Bank (1) 183) VTB Bank (Deutschland) AG (1) 184) Wachovia Bank NA 185) WestLB AG.Προσθήκη νέας απάντησης