Τι είναι Ethernet;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Ethernet;

Απαντήσεις

Ελληνικά: Έθερνετ. Ένα πρωτόκολλο και μία τοπολογία δικτύου. Χρησιμοποιείται, συνήθως στα δίκτυα τοπικής περιοχής (Local Area Networks, LANs). Εφευρέθηκε από τον μηχανικό Ρόμπερτ Μέτκαλφ και αναπτύχθηκε αρχικά στη δεκαετία του 1970. Το Έθερνετ υποστήριζε ένα ανώτατο ποσοστό μεταφοράς στοιχείων 10 megabits ανά δευτερόλεπτο. Στη συνέχεια αύξησε τη δυναμικότητά του σε 100 megabits και αργότερα σε 1.000 megabits. Πρωτόκολλα δικτύων υψηλού επιπέδου όπως το Πρωτόκολλο του Διαδικτύου (Internet Protocol, IP), χρησιμοποιούν το Έθερνετ σαν μέσο μεταφοράς στοιχείων. Οι πληροφορίες ταξιδεύουν πάνω στο Έθερνετ μέσω μονάδων πρωτοκόλλων που καλούνται πλαίσια (frames). Το μήκος των ατομικών καλωδίων του Έθερνετ περιορίζεται περίπου σε 100 μέτρα αλλά το Έθερνετ συνδέει εύκολα ολόκληρα σχολικά συγκροτήματα ή οικοδομικά γραφεία.Προσθήκη νέας απάντησης