Τι είναι ESCB;


Τι είναι European System of Central Banks (ESCB);

Απαντήσεις

Είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών. Αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και όλες τις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε). Σημειώνεται ότι οι εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ διατηρούν τις αρμοδιότητες αυτών στον τομέα της νομισματικής πολιτικής και δεν μετέχουν στο Ευρωσύστημα.
Το 2007 συμμετείχαν στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών οι ακόλουθες κεντρικές τράπεζες:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

1) Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – European Central Bank

2)  Deutsche Bundesbank - Γερμανία

3)  Banque de France - Γαλλία

4)  Banca d’ Italia - Ιταλία

5)  Banco de Espana - Ισπανία

6)  Τράπεζα της Ελλάδος - Ελλάδα

7)  Oestereichische Nationabank - Αυστρία

8)  Banco de Portugal - Πορτογαλία

9)  Suomen Pankki - Φιλανδία

10)  Banque Nationale de Belgique - Βέλγιο

11)  De Nederlandsche Bank - Κάτω Χώρες

12)  Central Bank and Financial Services Authority of Ireland - Ιρλανδία

13)  Banque centrale du Luxembourg - Λουξεμβούργο

14)  Bank of England - Αγγλία

15)  Danmarks Nationalbank - Δανία

16)  Sveriges Riskbank - Σουηδία

17)  Narodowy Bank Polski - Πολωνία

18)  Magyar Nemzeti Bank - Ουγγαρία

19)  Ceská Národni Banca - Τσέχικη Δημοκρατία

20)  Κεντρική Τράπεζα Κύπρου - Κύπρος

21)  Banca Slovenije - Σλοβενία

22)  Eesti Pank - Εσθονία

23)  Lietuvos Bankas - Λιθουανία

24)  Latvijas Banca - Λετονία

25)  Národná Banca Slovenska - Σλοβακία

26)  Central Bank of Malta - Μάλτα

 

 Προσθήκη νέας απάντησης