Τι είναι Equity Linked Note (ELN);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Equity Linked Note (ELN);

Απαντήσεις





Equity Linked Note (ELN) ονομάζεται το χρεόγραφο του οποίου η απόδοση συνδέεται με την απόδοση μιας μετοχής ή άλλου μετοχικού ιδιοκτησιακού δικαιώματος ή ενός καλαθιού μετοχών ή ενός δείκτη μετοχών. Στην τελευταία περίπτωση καλείται equity index-linked note.



Προσθήκη νέας απάντησης