Τι είναι το επιτόκιο;


Απαντήσεις

Επιτόκιο είναι το κόστος του χρήματος, δηλαδή η τιμή για τη χρήση συγκεκριμένου χρηματικού κεφαλαίου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%B9%CE%BFΠροσθήκη νέας απάντησης