Τι είναι Επένδυση;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Επένδυση (Investment);

Απαντήσεις

Επένδυση θεωρείται κάθε υλικό, διαρκές, παραγωγικό αγαθό που δεν καταναλώνεται με τη χρησιμοποίηση του, αλλά συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικής υποδομής μιας χώρας/επιχείρησης.Προσθήκη νέας απάντησης