Τι είναι Enhancement;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Enhancement;

Απαντήσεις

Enhancement σημαίνει βελτίωση. Μία καινοτομία που έχει ευεργετική επίδραση σε ένα ή περισσότερα προϊόντα μιας επιχείρησης. Στα μηχανογραφικά συστήματα, ο όρος χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει βελτιώσεις σε επί μέρους λειτουργικότητες στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο εκδόσεων (versions).Προσθήκη νέας απάντησης