Τι είναι EMV chip;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει EMV chip;

Απαντήσεις

Το EMV chip είναι πλακίδιο ολοκληρωμένου κυκλώματος της εταιρίας EMVCo, LLC που συστήθηκε το 1999 από τις εταιρίες καρτών Europay International, MasterCard International και Visa International προκειμένου να προάγει νέα τεχνολογία που αντικαθιστά τις πλαστικές κάρτες με μαγνητική ταινία (magnetic stripe cards) από τις έξυπνες κάρτες (smart cards) που φέρουν chip στο οποίο μπορεί να αποθηκεύονται χρήσιμες πληροφορίες. Το EMV chip εξασφαλίζει:

α) την πρόληψη της απάτης (fraud prevention) όπως του skimming δηλαδή της απάτης που πραγματοποιείται με την υποκλοπή μέσω των αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (ATMs) των στοιχείων της μαγνητικής ταινίας και ιδιαίτερα του προσωπικού αριθμού αναγνώρισης (PIN) των τραπεζικών καρτών

β) τη διαλειτουργικότητα (interoperability) δηλαδή την ικανότητα ενός λογισμικού (software) και υλικού (hardware) να είναι συμβατά και να επικοινωνούν με πολλούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές διαφορετικών εταιριών και εν προκειμένω τη συμβατότητα των πιστωτικών, χρεωστικών και άλλων τραπεζικών καρτών με τις αυτόματες ταμιολογιστικές μηχανές (ATMs) και τα ηλεκτρονικά σημεία πώλησης (POS) διαφορετικών διεθνών εταιριών παροχής υπηρεσιών πληρωμών

γ) πολλαπλές εφαρμογές (multiple applications). Επειδή το πλακίδιο ολοκληρωμένου κυκλώματος (chip) μπορεί να υποστηρίζει διαφορετικές εφαρμογές στην ίδια κάρτα, οι τράπεζες ενώνουν τις δυνάμεις τους με τους πελάτες τους όπως λιανοπωλητές, παροχείς ψηφιακών τηλεοπτικών δικτύων, μεταφορείς και παροχείς συσκευών μικροπληρωμών, ελέγχων πρόσβασης, ελέγχου της ταυτότητας ή των διαβατηρίων. Με την ίδια, επίσης, κάρτα που φέρει microchip, οι τράπεζες μπορούν να προσφέρουν μία σειρά από διαφορετικές τραπεζικές συναλλαγές και υπηρεσίες πληρωμών.

Σύμφωνα με την 1η Σύσταση του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (EPC), στις χώρες της SEPA και το αργότερο μέχρι τα τέλη του 2010 θα πρέπει να έχει εισαχθεί στις τραπεζικές κάρτες το EMV chip. Σημειώνεται ότι για το διάστημα 2008-2010 επιτρέπεται η εφαρμογή της τεχνικής magstripe fallback δηλαδή εάν ένα τερματικό αδυνατεί να διαβάσει τις πληροφορίες του chip τότε οδηγείται αυτόματα να διαβάσει το περιεχόμενο της μαγνητικής ταινίας προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.Προσθήκη νέας απάντησης