Τι είναι EMSA;


Τι είναι European Maritime Safety Agency (EMSA);

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Ελληνικά: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EΟΑΘ). Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2002 και εδρεύει στη Λισσαβόνα της Πορτογαλίας. Αποστολή του EΟΑΘ είναι να συμβάλει στη βελτίωση του ευρωπαϊκού συστήματος για την ασφάλεια στη θάλασσα ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος θαλάσσιων ατυχημάτων, ρύπανσης της θάλασσας από πλοία και απώλειας ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα. Ο Οργανισμός προσφέρει τεχνικές και επιστημονικές συμβουλές για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ασφάλεια στη θάλασσα και τη ρύπανση από πλοία. Βοηθά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί τις εξελίξεις στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις υποψήφιες χώρες και παρέχει συμβουλές στις κυβερνήσεις τους. Μεταξύ των άλλων καθηκόντων του, ο EΟΑΘ δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη κοινής ευρωπαϊκής μεθοδολογίας για τις έρευνες των θαλασσίων ατυχημάτων και τη θέσπιση πανευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών για τη θαλάσσια κυκλοφορία.

European Medicines Agency, EMEA = Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ). Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1993 και έχει την έδρα του στο Λονδίνο. Ο οργανισμός συμβάλλει στην προστασία και την προώθηση της υγείας στην Ευρώπη αξιολογώντας τόσο τα φαρμακευτικά σκευάσματα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση όσο και τα κτηνιατρικά φάρμακα. Συγκεντρώνει την επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη όλων των χωρών της Ένωσης. Ορισμένοι τύποι φαρμακευτικών προϊόντων που έχουν παραχθεί με τη βοήθεια της βιοτεχνολογίας μπορούν να πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνον αφού εξεταστούν προσεκτικά από τον ΕΟΦ. Αν ο Οργανισμός διαπιστώσει ότι το προϊόν είναι ασφαλές και καλής ποιότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να επιτρέψει την πώλησή του σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αίτηση για ανάλογη έγκριση μπορεί να υποβάλει και οποιοσδήποτε επιθυμεί να διαθέσει στην αγορά άλλα καινοτόμα φαρμακευτικά σκευάσματα. Τα περισσότερα συμβατικά σκευάσματα εγκρίνονται από κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεμονωμένα. Ο ΕΟΦ συμβάλλει στη λειτουργία ενός συστήματος αμοιβαίας αναγνώρισης αυτών των εθνικών εγκρίσεων.Προσθήκη νέας απάντησης