Τι είναι Empire State Manufacturing Survey;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Empire State Manufacturing Survey;

Απαντήσεις

Είναι η μηνιαία έρευνα της περιφερειακής κεντρικής τράπεζας της Νέας Υόρκης (Federal Reserve Bank of New York) που είναι μέλος της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ Federal Reserve System. Αφορά τη βιομηχανική δραστηριότητα στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Ένα ερωτηματολόγιο αποστέλλεται κάθε πρώτη του μηνός σε 200 επικεφαλής βιομηχανικών επιχειρήσεων της πολιτείας που καλούνται βασικά να απαντήσουν στις αλλαγές που διαπιστώνουν σε μία σειρά δεικτών σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και να καταθέσουν τις προβλέψεις τους για τους επόμενους έξη μήνες. Ο κύριος δείκτης είναι η γενική κατάσταση της επιχείρησης (general business conditions) αλλά δεν αποτελεί ένα σταθμισμένο μέσο των άλλων δεικτών.Προσθήκη νέας απάντησης