Τι είναι EMCDDA;


Τι είναι European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA);

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Ελληνικά: Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ). Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1993 και έχει τη έδρα του στη Λισσαβόνα της Πορτογαλίας.Η αποστολή του συνίσταται στη συλλογή και τη διάδοση αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών σχετικά με το φαινόμενο των ναρκωτικών και της τοξικομανίας στην Ευρώπη. Το Κέντρο συνεργάζεται στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης με χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με διεθνείς οργανισμούς, όπως το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τον διεθνή έλεγχο των ναρκωτικών (UNDCP), η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), η ομάδα Pompidou του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων (ΠΟΤ), η Ιντερπόλ και η Eυρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol).

European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (EUMC) = Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας (EΠΦΡΞ). Ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 1997 και έχει την έδρα του στη Βιέννη. Η κύρια αποστολή του Κέντρου είναι να παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της αντικειμενικές, αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες σχετικά με το ρατσισμό, τη ξενοφοβία και τον αντισημιτισμό στην Ευρώπη και η χάραξη πανευρωπαϊκών στρατηγικών αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών. Μελετά την έκταση και την εξέλιξη του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και αναλύει τις αιτίες, τις συνέπειες και τις επιπτώσεις τους. Προβάλλει και διαδίδει παραδείγματα ορθών πρακτικών όσον αφορά την ενσωμάτωση των μεταναστών και των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων. Ο κύριος πυρήνας των δραστηριοτήτων του EΠΦΡΞ είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για το Ρατσισμό και την Ξενοφοβία (RAXEN), το οποίο αποτελείται από «εθνικά κομβικά σημεία» (ένα σε κάθε χώρα της Ε.Ε) που έχουν αναλάβει τη συλλογή, το συντονισμό και τη διάδοση πληροφοριών για το ρατσισμό και την ξενοφοβία στη χώρα τους.Προσθήκη νέας απάντησης