Τι είναι Electronic Data Interchange (EDI);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Electronic Data Interchange (EDI);

Απαντήσεις

Η ηλεκτρονική ανταλλαγή στοιχείων. Πραγματοποιείται συνήθως μεταξύ εμπορικών εταιριών που μπορεί η μία να παραγγείλει προϊόντα από την άλλη χωρίς ανταλλαγή εγγράφων. Σε μερικές περιπτώσεις πραγματοποιείται και μεταξύ δημόσιων φορέων, σε τυποποιημένη μορφή. Αφορά ένα αριθμό κατηγοριών μηνυμάτων όπως εντολές πληρωμής, τιμολόγια, τελωνειακά έγγραφα, εμβάσματα. Τα μηνύματα αυτά διαβιβάζονται μέσω δημοσίων ηλεκτρονικών δικτύων ή τραπεζικών διαύλων επικοινωνίας.Προσθήκη νέας απάντησης