Τι είναι Electronic Communications Network (ECN);


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Electronic Communications Network (ECN);

Απαντήσεις

Electronic Communications Network σημαίνει Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών. Είναι ένα δίκτυο υπολογιστών που συνταιριάζει ηλεκτρονικά τη ζήτηση και προσφορά των αγοραστών και πωλητών χρεογράφων αντίστοιχα. Η αγορά αυτή λειτουργεί κατά τη διάρκεια και κύρια μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου και κατά τρόπο παρόμοιο της δράσης των broker-dealers. Οι επενδυτές, όμως, πρέπει να είναι προσεκτικοί διότι η διαφορά μεταξύ των τιμών αγοράς και πώλησης (spread) είναι συνήθως μεγαλύτερη αυτής των οργανωμένων αγορών. Το φαινόμενο των ECNs είναι περιορισμένο, απαντάται μόνο στις ΗΠΑ και συνήθως καταλήγει σε αίτηση προς τη Securities and Exchange Commission για την παροχή άδειας χρηματιστηρίου. Η πιο γνωστή εταιρία των ΗΠΑ που παρέχει υπηρεσίες ECN είναι η Instinet (Institutional Networks Corporation) η οποία εξασφαλίζει τη διαπραγμάτευση μεταξύ αγοραστών και πωλητών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας χωρίς τη μεσολάβηση brokers ή broker-dealers.

 Προσθήκη νέας απάντησης