Τι είναι Ελαστικότητα Ζήτησης;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Ελαστικότητα Ζήτησης (Price Elasticity Of Demand);

Απαντήσεις

Η ελαστικότητα της ζήτησης ως προς την τιμή μετρά το βαθμό στον οποίο η ζητούμενη ποσότητα ανταποκρίθηκε στη μεταβολή της τιμής. Ο βαθμός αυτός εξαρτάται από διάφορους προσδιοριστικούς παράγοντες.Προσθήκη νέας απάντησης