Τι είναι Ελαστικότητα της Προσφοράς;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Ελαστικότητα της Προσφοράς (Price Elasticity Of Supply);

Απαντήσεις

Η ελαστικότητα της προσφοράς ενός προϊόντος δείχνει το βαθμό ανταπόκρισης της προσφερόμενης ποσότητας στις μεταβολές της τιμής του.Προσθήκη νέας απάντησης