Τι είναι Ελάχιστο Επιτεύξιμο Κόστος (Minimum Attainable Cost);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Ελάχιστο Επιτεύξιμο Κόστος (Minimum Attainable Cost);

Απαντήσεις

Ελάχιστο επιτεύξιμο κόστος θεωρείται εκείνο που προκύπτει όταν η επιχείρηση:πληρώνει τις χαμηλότερες δυνατές τιμές για πρώτες ύλες, ενεργειακούς πόρους κ.ά., χρησιμοποιεί τις πιο τεχνικά και οικονομικά αποτελεσματικές μεθόδους παραγωγής., οι σχετικές με την επιχείρηση αποφάσεις λαμβάνονται με ορθή οικονομική λογική.Προσθήκη νέας απάντησης