Τι είναι EFTA;


Τι είναι European Free Trade Association (EFTA);

Απαντήσεις

Ελληνικά: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών, ΕΖΕΣ. Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου στην οποία από το 1994 μετέχουν μόνο η Ισλανδία, το Λιχτεστάϊν, η Νορβηγία και η Ελβετία. Συστάθηκε το 1960 σαν απάντηση στην ίδρυση της ΕΟΚ με σκοπό να αποτρέψει τις οικονομικές διακρίσεις. ). Στη συνέχεια αποδυναμώθηκε διότι πολλά κράτη μέλη της προσχώρησαν στην ΕΟΚ και αργότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1973: Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Δανία, 1986: Πορτογαλία, 1994: Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία). Το 1992 η ΕΖΕΣ υπέγραψε μία συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την τότε ΕΟΚ που άρχισε να ισχύει την 1.1.1994 και οδήγησε στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (European Economic Area).
 Προσθήκη νέας απάντησης