Τι είναι EFSA;


Τι είναι European Food Safety Authority (EFSA);

Απαντήσεις

Ελληνικά: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EΑΑΤ). H αρχή αυτή ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε να λειτουργεί το 2002. Εδρεύει στην Πάρμα της Ιταλίας. Κύρια αρμοδιότητά της είναι η παροχή ανεξάρτητων επιστημονικών συμβουλών επί παντός θέματος που αφορά την ασφάλεια των τροφίμων. Η Αρχή αξιολογεί τους κινδύνους σχετικά με τη διατροφική αλυσίδα και διενεργεί επιστημονικές αξιολογήσεις για κάθε ζήτημα που μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια των τροφίμων στην Ευρώπη. Οι εργασίες της Αρχής καλύπτουν όλα τα στάδια της παραγωγής των τροφίμων δηλαδή από την πρωτογενή παραγωγή, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των ζωοτροφών, μέχρι την προσφορά τροφίμων στους καταναλωτές. Η EΑΑΤ συγκεντρώνει πληροφορίες από ολόκληρο τον κόσμο, φροντίζοντας να τηρείται ενήμερη σχετικά με τις νέες επιστημονικές εξελίξεις. Γνωστοποιεί τις διαπιστώσεις της τόσο στους εμπειρογνώμονες όσο και τους υπευθύνους για τη λήψη αποφάσεων.Προσθήκη νέας απάντησης