Τι είναι EDF;


Τι είναι το European Development Fund (EDF);

Απαντήσεις

Είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Χρηματοδοτικό όργανο της Ε.Ε που δεν εντάσσεται στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Παρέχει βοήθεια κύρια στα κράτη της Αφρικής, της Καραβαϊκής και του Ειρηνικού που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία του Λομέ (1975). Οι δημοσιονομικές προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2007 – 2013 προβλέπουν ότι α) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης θα διαθέσει 22,682 δισεκατομμύρια ευρώ για τα κράτη της Αφρικής, της Καραβαϊκής και του Ειρηνικού (ACP (African, Caribbean and Pacific) countries) β) η κλείδα κατανομής για την κάλυψη του ανωτέρω ποσού μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ε.Ε είναι η εξής:

1

Γερμανία

20,50%

15

Ιρλανδία

0,91%

2

Γαλλία

19,55%

16

Ουγγαρία

0,55%

3

Ηνωμένο Βασίλειο

14,82%

17

Τσεχική Δημοκρατία

0,51%

4

Ιταλία

12,86%

18

Ρουμανία

0,37%

5

Ισπανία

7,85%

19

Λουξεμβούργο

Ο,27%

6

Κάτω Χώρες

4,85%

20

Σλοβακία

0,21%

7

Βέλγιο

3,53%

21

Σλοβενία

0,18%

8

Σουηδία

2,74%

22

Βουλγαρία

0,14%

9

Αυστρία

2,41%

23

Λιθουανία

0,12%

10

Δανία

2%

24

Κύπρος

0,09%

11

Ελλάδα

1,47%

25

Λετονία

0,07%

12

Φινλανδία

1,47%

26

Εσθονία

0,05%

13

Πολωνία

1,30%

27

Μάλτα

0,03%

14

Πορτογαλία

1,15%

     


Προσθήκη νέας απάντησης