Τι είναι Economic Sentiment Indicator;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Economic Sentiment Indicator;

Απαντήσεις

Economic Sentiment Indicator σημαίνει δείκτης οικονομικού κλίματος της ζώνης του ευρώ. Καταρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ανακοινώνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Παρέχει μια γενική ιδέα για την εμπιστοσύνη προς την οικονομία. Είναι ένας σύνθετος δείκτης που εξάγεται από πέντε επί μέρους δείκτες εμπιστοσύνης με διαφορετική στάθμιση. Κάθε ένας από αυτούς αποτελεί τον αριθμητικό μέσο των απαντήσεων στα διάφορα ερωτηματολόγια. Σαν έτος βάσης υπολογίζεται το 2000 (=100). Οι σταθμίσεις των 5 δεικτών είναι οι εξής: α) βιομηχανική εμπιστοσύνη 0,4 β) εμπιστοσύνη τομέα υπηρεσιών 0,3 γ) εμπιστοσύνη καταναλωτών 0,2 δ) εμπιστοσύνη τομέα κατασκευών 0,05 ε) εμπιστοσύνη του λιανικού εμπορίου 0,005.

 Προσθήκη νέας απάντησης