Τι είναι ECDC;


Τι είναι το European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC);

Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) σημαίνει Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ). Ιδρύθηκε το Μάρτιο 2004 και έχει την έδρα του στη Στοκχόλμη της Σουηδίας. Το ΕΚΠΕΝ βοηθά την Ευρωπαϊκή Ένωση στην καταπολέμηση των μεταδοτικών ασθενειών και άλλων σοβαρών απειλών για την υγεία. Μεταξύ των καθηκόντων του είναι η δημιουργία δικτύων εργαστηρίων και η λειτουργία ενός συστήματος έγκαιρου συναγερμού και αντίδρασης. Για παράδειγμα, μπορεί να στέλνει ομάδα εμπειρογνώμων της Ε.Ε να ελέγξει την εμφάνιση κρούσματος άγνωστης ανθρώπινης ασθένειας σε ευρωπαϊκή χώρα. Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς, με τα εθνικά συστήματα υγείας των κρατών μελών της Ε.Ε αλλά και τρίτων κρατών.Προσθήκη νέας απάντησης