Τι είναι ECB Payment Mechanism (EPM);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος ECB Payment Mechanism (EPM);

Απαντήσεις

ECB Payment Mechanism (EPM) είναι ο μηχανισμός πληρωμών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Πρόκειται για τις ρυθμίσεις πληρωμών της ΕΚΤ μέσω του συστήματος TARGET1. Αφορούσε: α) πληρωμές μεταξύ λογαριασμών που τηρούνταn στην ΕΚΤ και β) πληρωμές μέσω του TARGET μεταξύ λογαριασμών που τηρούνταn στην ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες.Προσθήκη νέας απάντησης