Τι είναι ECB General Council;


Απαντήσεις

Το ECB General Council είναι το Γενικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Περιλαμβάνει τον Πρόεδρο και τον Aντιπρόεδρο της EKT και τους Διοικητές όλων των κεντρικών τραπεζών της E.E. Tα άλλα μέλη της Eκτελεστικής Eπιτροπής (πλην Προέδρου και Αντιπροέδρου) μπορούν να μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το Γενικό Συμβούλιο ανέλαβε τις αρμοδιότητες του καταργηθέντος Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος όσον αφορά τα κράτη μέλη σε παρέκκλιση και ιδιαίτερα το συντονισμό της νομισματικής πολιτικής και την παρακολούθηση του ΜΣΙ II ενώ εποπτεύει το συμβουλευτικό ρόλο της ΕΚΤ.Προσθήκη νέας απάντησης