Τι είναι ECB debt certificates;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος ECB debt certificates;

Απαντήσεις

ECB debt certificates είναι τα πιστοποιητικά χρέους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εκδίδονται από την ΕΚΤ με σκοπό την προσαρμογή της διαρθρωτικής θέσης του Ευρωσυστήματος έναντι του χρηματοπιστωτικού τομέα ώστε να δημιουργήσει ένα έλλειμμα ρευστότητας στην αγορά.Προσθήκη νέας απάντησης