Τι είναι EABFH;


Τι είναι ο Οργανισμός European Association for Banking and Financial History (EABFH);

Απαντήσεις

Ελληνικά: Ευρωπαϊκή Ένωση Τραπεζικής και Χρηματοπιστωτικής Ιστορίας.

Μη κερδοσκοπικός οργανισμός στον οποίο το 2006 συμμετείχαν 80 τράπεζες από 25 ευρωπαϊκά κράτη. Ιδρύθηκε το 1990 σαν European Association for Banking History και το 2006 περιέλαβε και τον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό και οικονομικό τομέα ώστε να επιτραπεί η συμμετοχή και χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και να επεκταθεί το αντικείμενο των ερευνών της, που ήταν η καταγραφή της τραπεζικής ιστορίας της Ευρώπης, και στην οικονομική και χρηματοοικονομική ιστορία. Εκτός από την έρευνα και τη συγγραφή της τραπεζικής και οικονομικής ιστορίας της Γηραιάς Ηπείρου, διοργανώνει διεθνή συνέδρια, πραγματοποιεί εκδόσεις και οργανώνει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο για την επικοινωνία στελεχών των τραπεζών, υπηρεσιών αρχείου, διευθυντών μουσείων και πολιτιστικών ιδρυμάτων σχετικών με την τραπεζική και χρηματοπιστωτική ιστορία και την ιστορία εκτύπωσης τραπεζογραμματίων και αξιών.Προσθήκη νέας απάντησης