Τι είναι Dwarf;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Dwarf;

Απαντήσεις

Dwarf λέγεται η δεξαμενή ομολόγων εγγυημένων με υποθήκη (mortgage backed securities, MBS) με λήξη 15 ετών που εκδίδονται από τη Fannie May (Federal National Mortgage Association).Προσθήκη νέας απάντησης