Τι είναι DVB-C;


Στα δορυφορικά συστήματα τι ακριβώς είναι το DVB-C;

Απαντήσεις

Το σύστημα καλωδιακής μετάδοσης ψηφιακού βίντεο DVB-C (Digital Video Broadcasting – Cable) μεταδίδει βίντεο με ήχο συμπιεσμένα με τον αλγόριθμο MPEG-2 και διαμορφωμένα κατά QAM.

Στον πομπό το βίντεο, ο ήχος και τα δεδομένα πολυπλέκονται σε μια ροή προγράμματος MPEG-2 PS (Program Stream). Μία ή περισσότερες ροές προγράμματος πολυπλέκονται σε μια ροή μεταφοράς MPEG-2 TS (Transport Stream), η οποία τελικά μεταδίδεται και καταλήγει στον αποκωδικοποιητή μας. Οι ρυθμοί μετάδοσης του μεταδιδόμενου MPEG-2 TS μπορούν να φθάσουν τα 64 Mbit/s και εξαρτώνται από τις παραμέτρους διαμόρφωσης.

Στον αποκωδικοποιητή μας οι λαμβανόμενες MPEG-2 TS ροές αναγνωρίζονται ως πακέτα δεδομένων μήκους 188 bytes. Σε αυτά εφαρμόζεται ο κώδικας Reed-Solomon RS (204, 188), ο οποίος δίνει την δυνατότητα διόρθωσης έως 8 λάθος bytes σε κάθε πακέτο των 188 byte. Οι επιτρεπόμενες διαμορφώσεις είναι οι: 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM και 256-QAM. Το διαμορφωμένο σήμα φιλτράρεται για την απομάκρυνση των παρεμβολών. Έπειτα μετατρέπεται σε αναλογικό σήμα για να διαμορφωθεί στο τελικό σήμα RF. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι ροές δεδομένων ανάλογα με την διαμόρφωση και το εύρος ζώνης.Προσθήκη νέας απάντησης