Τι είναι Dump;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Dump;

Απαντήσεις

1) το αντίγραφο (backup) ενός αρχείου ή μιας έκδοσης μηχανογραφικής εφαρμογής το οποίο λαμβάνεται για λόγους ασφαλείας ή για τις ανάγκες των δοκιμαστικών εφαρμογών της εισαγωγής ή της αναβάθμισης ενός μηχανογραφικού συστήματος

2) ένα backup που λαμβάνεται σε συμπιεσμένο δίσκο (CD) ή σε μαγνητική ταινία στη διαδικασία επεξεργασίας κατά παρτίδες (batch process)

3) η αποστολή ενός μεγάλου όγκου πληροφόρησης σε μία συσκευή όπως σε ένα εκτυπωτή ή σε μία οθόνη 4) μια μεγάλου όγκου πληροφόρηση που δείχνει το ακριβές περιεχόμενο της μνήμης του ηλεκτρονικού υπολογιστή.Προσθήκη νέας απάντησης