Τι είναι το DSLAM;


Απαντήσεις

To DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) αποτελεί την συστοιχία των ADSL modems στην πλευρά του τοπικού τηλεφωνικού κέντρου του ΟΤΕ. Με την αναβάθμιση της γραμμής σας σε ADSL, ταυτόχρονα δεσμεύεται ένα ADSL modem στο DSLAM.

Μόλις συνδέσετε την ΑDSL συσκευή σας, στην γραμμή μεσολαβεί ένα πολύ μικρό διάστημα ανταλλαγής σημάτων (training) της ADSL συσκευής με το DSLAM όπου και αποκαθίσταται συγχρονισμός και συμφωνείται (κλειδώνει) η ταχύτητα μεταγωγής δεδομένων. Έτσι αποκαθίσταται επικοινωνία σε επίπεδο ADSL.Προσθήκη νέας απάντησης