Τι είναι DSL;


Τι σημαίνουν τα αρχικά DSL;

Απαντήσεις

DSL (Digital Subscriber Line) είναι η ψηφιακή συνδρομητική γραμμή που υλοποιείται πάνω στις κοινές τηλεφωνικές ψηφιακές γραμμές αλλά είναι ταχύτερη στην ανταπόκριση σε σχέση με την κανονική τηλεφωνική σύνδεση. Τα καλώδια που συνδέουν τον χρήστη είναι τα ίδια (χάλκινα) με αυτά της μισθωμένης τηλεφωνικής γραμμής (leased line) αλλά το DSL δεν είναι μισθωμένη γραμμή όπως η ISDN (βλέπε λέξη). Χρησιμοποιείται συχνά για τη μόνιμη σύνδεση με το Internet αλλά και σε άλλες εφαρμογές όπως οι πολλαπλοί λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η διαχείριση ιστοσελίδων. Διακρίνουμε την ασύμμετρη και τη συμμετρική ψηφιακή συνδρομητική γραμμή:

● ΑDSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) είναι η ασύμμετρη ψηφιακή συνδρομητική γραμμή ή άλλως η ασύμμετρη παραμετροποίηση του DSL και έχει δύο κύρια χαρακτηριστικά: α) την ταχύτητα ανταπόκρισης που διαφοροποιείται ανάλογα με την άντληση ή τη φόρτωση στοιχείων και
β) την προσφορά πολύ μεγαλύτερης ταχύτητας μεταφοράς δεδομένων στην άντληση στοιχείων και για το λόγο αυτό προτιμάται για οικιακή χρήση. Συγκεκριμένα, η ταχύτητα απόκτησης δεδομένων (downloads) φθάνει μέχρι τα 1.544 megabits ανά δευτερόλεπτο ενώ η ταχύτητα φόρτωσης δεδομένων (uploads) φθάνει τα 128 kilobits ανά δευτερόλεπτο. Το 2006, οι συνδέσεις ΑDSL και της νεότερης γενιάς ΑDSL2+ του ΟΤΕ, που χρησιμοποιούνται συνήθως για το γρήγορο Internet ή το triple play (βλέπε όρο) ξεπέρασαν τις 550.000 από 45.000 το 2004. Η ταχύτητα μετάδοσης που προσφέρεται είναι των 4 και 8 Mbps. Το 2008 οι συνδέσεις ΑDSL έφθασαν τα 1.200.000. Μέσω του δικτύου του ΟΤΕ προσφέρουν παρόμοιες συνδέσεις ιδιωτικές εταιρίες όπως η Forthnet, η Hellas On Line, η On Telecoms, η NetOne, η Tellas, η Vivodi, η Lannet και η Altec Telecoms.

● SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line) είναι η συμμετρική ψηφιακή συνδρομητική γραμμή ή άλλως η συμμετρική παραμετροποίηση του DSL που επιτρέπει την άντληση και φόρτωση δεδομένων στην ίδια ταχύτητα. Χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις για την αποστολή μεγάλων αρχείων και τη διαχείριση διακομιστών του διαδικτύου (web servers). Η προσφερόμενη ταχύτητα κυμαίνεται μεταξύ 72 και 2.320 kbit ανά δευτερόλεπτο.Προσθήκη νέας απάντησης