Τι είναι Drawdown menu;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Drawdown menu;

Απαντήσεις

Drawdown menu είναι ο κατάλογος απαντήσεων πολλαπλών επιλογών. Στην πληροφορική είναι η εφαρμογή που διευκολύνει την απάντηση σε ένα ερωτηματολόγιο. Σε κάθε ερώτηση αντιστοιχεί ένας κατάλογος πολλών απαντήσεων ο οποίος εμφανίζεται μετά από πληκτρολόγηση. Ο χρήστης απαντά στο ερωτηματολόγιο επίσης ηλεκτρονικά επιλέγοντας με click την επιθυμητή και ορθή απάντηση.Προσθήκη νέας απάντησης