Τι είναι Downstream;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Downstream;

Απαντήσεις

Downstream είναι η μεταφορά μιας δραστηριότητας από μια μεγάλη επιχείρηση σε μια μικρότερη θυγατρική της.Προσθήκη νέας απάντησης