Τι είναι Downloading;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Downloading;

Απαντήσεις

Downloading είναι η εκφόρτωση, η λήψη ή το κατέβασμα. Η ενέργεια της μεταφοράς ενός αρχείου από το Internet στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 Προσθήκη νέας απάντησης