Τι είναι dot-com;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει dot-com;

Απαντήσεις

Λαϊκό όνομα που δίνεται σε μία εταιρία ή ένα όμιλο εταιριών που αναπτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα στο διαδίκτυο μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού εμπορίου. Προέρχεται από το .com που είναι το τελευταίο συστατικό του ονόματος ενός από τα πεδία του διαδικτύου (βλέπε όρο Domain name). Στο διαδίκτυο κλείνεται η συναλλαγή αλλά η παράδοση του προϊόντος ή η παροχή της υπηρεσίας μπορεί να γίνει με τους παραδοσιακούς τρόπους με εξαίρεση τα προϊόντα πληροφορικής και μουσικής, περιεχόμενο βιβλίων κ.α τα οποία είναι δυνατόν να παραδοθούν αμέσως με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής εκφόρτωσης (downloading).

 Προσθήκη νέας απάντησης