Τι είναι Domino effect ή contagious effect;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνουν οι όροι Domino effect ή contagious effect;

Απαντήσεις

Domino effect ή contagious effect σημαίνει μεταδοτικό αποτέλεσμα. Πρόκειται για τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις ενός κύριου γεγονότος. Η θεωρία του ντόμινο εμφανίζεται πρώτα στην εξωτερική πολιτική. O απερχόμενος την 19.1.1961 Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντουάϊτ Αϊζενχάουερ συμβουλεύει τον νέο Πρόεδρο Τζον Κέννεντυ να αντισταθεί στην επέκταση του κομμουνισμού στη νοτιοανατολική Ασία. Η απώλεια του Λάος και η ενδεχόμενη πτώση του Νοτίου Βιετνάμ (κύριο γεγονός) θα είχε σαν συνέπεια την απώλεια όλης της Ν.Α. Ασίας. Στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης των αγορών και της ελεύθερης και ταχύτατης κίνησης των κεφαλαίων η θεωρία του ντόμινο αναβιώνει στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Επιβεβαιώνεται το 1998 όταν μετά την οικονομική αναταραχή στην Ταϊλάνδη καταρρέουν τα νομίσματα, οι κεφαλαιαγορές και οι οικονομίες γενικότερα της Ν. Κορέας, της Ινδονησίας ενώ πιέσεις δέχονται και τα άλλα κράτη της περιοχής. Η κρίση μεταφέρεται σε όλο τον κόσμο. Λιγότερες μεταδοτικές επιδράσεις είχε η κρίση στη Ρωσία τον Αύγουστο του 1998 και η κρίση στη Βραζιλία τον Ιανουάριο του 1999. Με τον τρόπο αυτό, η θεωρία του ντόμινο ότι αν χάσεις ένα πιόνι μπορείς να χάσεις και άλλα μεταφέρεται από την πολιτική στην οικονομική σφαίρα. Πρόσφατα, χαρακτηριστικό παράδειγμα της μετάδοσης είναι η χρηματοπιστωτική κρίση που εντάθηκε το 2008 και 2009. Άρχισε από την κατάρρευση της στεγαστικής αγοράς υψηλού κινδύνου των ΗΠΑ και στη συνέχεια έγινε κρίση του πιστωτικού συστήματος ενώ σε τελικό στάδιο επηρέασε και την πραγματική οικονομία με αποτέλεσμα να οδηγήσει σε παγκόσμια ύφεση. Λόγω της παγκοσμιοποίησης και της ελεύθερης διακίνησης των κεφαλαίων και των εμπορευμάτων έπληξε σε δεύτερο στάδιο την Ευρώπη και μετά την Ασία και όλο τον κόσμο.Προσθήκη νέας απάντησης