Τι είναι Domain Name System (DNS);


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Domain Name System (DNS);

Απαντήσεις

Σύστημα DN. Είναι η εφαρμογή που μεταφράζει τα ονόματα δικτυακού τόπου σε αριθμούς του διαδικτυακού πρωτοκόλλου {IP (Internet Protocol) numbers}. Ένας διακομιστής συστήματος μεταβολής ονομάτων σε αριθμούς (DNS server) εκτελεί αυτή τη λειτουργία που διευκολύνει την πρόσβαση στον επιθυμητό διαδικτυακό τόπο ή σε μία σελίδα συγκεκριμένου περιεχομένου αυτού.Προσθήκη νέας απάντησης