Τι είναι Domain Name;


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Domain Name;

Απαντήσεις

Domain Name λέγεται το όνομα δικτυακού τόπου. Το όνομα με το οποίο αναγνωρίζεται ένας δικτυακός τόπος (web site). Για παράδειγμα το "www.mvcm.com" είναι το domain name της εταιρίας metrovista δηλαδή η διεύθυνσή της στο internet. Τα κύρια domains του Internet είναι τα .COM, .NET, .MIL, και .ORG, που αποτελούν συντμήσεις των Commercial, Network, Military και Organisation. Αυτά τα domains, τα οποία διαχειρίζεται η εταιρία InterNIC, διαθέτουν ένα κύριο και ένα επικουρικό όνομα πεδίου ενός διακομιστή (server) που είναι συνδεδεμένος με αυτά.Προσθήκη νέας απάντησης