Τι είναι Documentary credit;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Documentary credit;

Απαντήσεις

Documentary credit είναι η ενέγγυα πίστωση ή πίστωση έναντι φορτωτικών εγγράφων. Είναι η ανάληψη υποχρέωσης από την τράπεζα του αγοραστή έναντι του πωλητή για την πληρωμή ορισμένου ποσού ή την αποδοχή ισόποσης και συνήθως βραχυπρόθεσμης υποσχετικής επιστολής, έναντι παράδοσης σε τακτή προθεσμία καθορισμένων εγγράφων, τα οποία αντιπροσωπεύουν το εμπόρευμα που αγοράσθηκε και με την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά θα είναι απολύτως σύμφωνα με τους όρους της πίστωσης. Τα έγγραφα που παραδίδει ο πωλητής στην τράπεζα, θα παραδοθούν από αυτήν στον πελάτη της - αγοραστή προβαίνοντας ταυτόχρονα στον διακανονισμό των λογαριασμών της με αυτόν. Συνήθως, η ενέγγυα πίστωση χρησιμοποιείται στις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων.

Στην ενέγγυο πίστωση μετέχουν τα ακόλουθα πρόσωπα:

1) applicant =ο αιτών το άνοιγμα της πίστωσης (εντολέας) που είναι ο αγοραστής και παραλήπτης του εμπορεύματος
2) issuing bank = η εκδότρια ή εντολίδα τράπεζα που συμβάλλεται με τον αγοραστή (εντολέα) για το άνοιγμα της πίστωσης και αποκαλείται από τον έλληνα νομοθέτη (ΝΔ 17.7-13.8.1923) πιστώτρια τράπεζα
3) beneficiary = ο δικαιούχος της πίστωσης (πωλητής) και πιθανώς
4) confirming or advising bank =το υποκατάστημα ή ο ανταποκριτής της πιστώτριας τράπεζας ή άλλη τράπεζα που συνήθως μεσολαβεί μεταξύ της πιστώτριας τράπεζας και του δικαιούχου της πίστωσης ο οποίος διαμένει σε άλλη πόλη ή κράτος με τον σκοπό της βεβαίωσης της πίστωσης (βεβαιούσα τράπεζα - confirming bank) ή της απλής ανακοίνωσης αυτής (πληροφορούσα τράπεζα - advising bank).

Τα έγγραφα (documents) που απαιτούνται από μία σύμβαση ενέγγυας πίστωσης είναι οπωσδήποτε η φορτωτική (bill of lading) ή η απόδειξη αποθήκευσης σε γενικές αποθήκες και εάν έχει συμφωνηθεί η παράδοση πλήρους σειράς εγγράφων (full set of documents) επιπρόσθετα είναι τα ασφαλιστήρια (insurance documents), τα τιμολόγια (invoices), το πιστοποιητικό καταγωγής (certificate of origin), ο κατάλογος δεμάτων (packing list) και άλλα. Η φορτωτική εκδίδεται ή οπισθογραφείται στο όνομα ή σε διαταγή της εκδότριας τράπεζας ή παραδίδεται σε αυτήν εάν είναι στον κομιστή.

Εάν ο αιτών το άνοιγμα της πίστωσης (εντολέας) παρέδωσε στην εκδότρια τράπεζα για ασφάλεια αυτής περιθώριο δηλαδή χρήματα ή χρεόγραφα, η εκδότρια τράπεζα αποκτά δικαίωμα ενεχύρου επ’ αυτών. Εάν, μετά την άφιξη των φορτωτικών εγγράφων, ο εντολέας δεν θελήσει να καταβάλει το χρέος και να παραλάβει τα εμπορεύματα, η εκδότρια τράπεζα δικαιούται να εκποιήσει τα εμπορεύματα σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκποίησης ενεχύρου. Εάν από το τίμημα της εκποίησης δεν ικανοποιηθεί η απαίτηση της εκδότριας τράπεζας, ο εντολέας ευθύνεται για το υπόλοιπο.

Σε περίπτωση διαφωνίας ή προβλημάτων μεταξύ τραπεζών, εντολέων και δικαιούχων για την ερμηνεία των όρων της ενέγγυας πίστωσης, εφαρμόζονται οι «Ομοιόμορφοι Κανόνες και Συνήθειες για τις Εμπορικές Πιστώσεις έναντι Φορτωτικών Εγγράφων» του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (Uniform Customs and Practice for Commercial Documentary Credits, UCP 500) που τέθηκαν σε ισχύ από 1 Ιανουαρίου 1994.

Τα στάδια της ενέγγυας πίστωσης είναι τα ακόλουθα: ο εντολέας (αγοραστής) ζητά το άνοιγμα της ενέγγυας πίστωσης από την τράπεζά του. Υπογράφεται η σχετική σύμβαση μεταξύ εντολέα και εκδότριας τράπεζας η εκδότρια τράπεζα προβαίνει στο άνοιγμα της ενέγγυας πίστωσης (issuance or opening of documentary credit) δηλαδή αποστέλλει στη μεσολαβούσα τράπεζα επιστολή ανοίγματος της πίστωσης υπέρ του δικαιούχου (πωλητή). Σαν όργανο χρησιμοποίησης της πίστωσης (operative credit instrument) επιλέγεται ή α) η αμιγώς ενέγγυα πίστωση (documentary credit) που απευθύνεται στη μεσολαβούσα τράπεζα και κοινοποιείται από αυτή στον δικαιούχο ή β) η εμπορική πιστωτική επιστολή (commercial letter of credit, βλέπε και τον γενικό όρο Letter of credit, L/C) που απευθύνεται στον δικαιούχο της πίστωσης και παραδίδεται σε αυτόν είτε απευθείας ή μέσω μεσολαβούσας τράπεζας η μεσολαβούσα ή τρίτη τράπεζα προβαίνει μετά από οδηγίες του δικαιούχου στη βεβαίωση της πίστωσης (confirmation of the documentary credit) δηλαδή στην αποδοχή του συμβατικού κειμένου. Στη συνέχεια ακολουθεί η εκτέλεση της πίστωσης (execution) δηλαδή η καταβολή στον δικαιούχο ενός ορισμένου ποσού έναντι παραλαβής από αυτόν των συμβατικών εγγράφων (φορτωτικών κλπ) που διαβιβάζονται στην εκδότρια τράπεζα από την οποία ζητείται η κάλυψη της πληρωμής πλέον προμηθειών και εξόδων η εκδότρια τράπεζα παραλαμβάνει τα φορτωτικά έγγραφα και αφού τα ελέγξει τα αποδέχεται εάν αυτά είναι σύμφωνα με τους όρους της πίστωσης (acceptance of documents) ο εντολέας παραλαμβάνει τα φορτωτικά έγγραφα αφού καταβάλλει το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού του και γίνει ο τελικός διακανονισμός (final settlement) πραγματοποιείται η εκκαθάριση (clearance) της πίστωσης δηλαδή γίνεται λεπτομερής έλεγχος όλων των ενεργειών που εμφανίζονται στο φάκελο της πίστωσης και δίνεται στον εντολέα απόδειξη εκκαθάρισης.

Είδη της ενέγγυας πίστωσης

· Revocable documentary credit = ανακλητή ενέγγυα πίστωση
Είναι απλή και προσωρινά δεσμευτική ειδοποίηση της εκδότριας τράπεζας προς τον δικαιούχο για το άνοιγμα της πίστωσης και ισχύει μέχρι να ανακληθεί από την εκδότρια τράπεζα. Επειδή δεν υπάρχει οριστικός δεσμός, η πίστωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί οποτεδήποτε χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του δικαιούχου. Σύμφωνα με το Ν.Δ 17.7-13.8.1923, η πίστωση και η σχετική ειδοποίηση της Τράπεζας εφόσον δεν περιλαμβάνει τον όρο «ανακλητή» τότε γίνεται ανέκκλητη όταν ο δικαιούχος δηλώσει έγγραφα ότι αποδέχεται την πίστωση.

· Irrevocable documentary credit = ανέκκλητη ενέγγυα πίστωση
Πρόκειται για οριστική δέσμευση της εκδότριας τράπεζας που την υποχρεώνει έναντι του δικαιούχου να πληρώσει το ποσό της πίστωσης εφόσον έχουν τηρηθεί οι όροι της σύμβασης και ιδιαίτερα η κατάθεση των προβλεπόμενων φορτωτικών εγγράφων. Ο όρος «ανέκκλητη» πρέπει να αναφέρεται ρητά στο κείμενο της σύμβασης. Σήμερα, η μορφή αυτή έχει πλήρως επικρατήσει δεδομένου ότι είναι ο μόνη που προσφέρει πλήρη ή σχετική ασφάλεια των συναλλαγών. Η ανέκκλητη ενέγγυα πίστωση δεσμεύει την εκδότρια τράπεζα και τον εντολέα όχι όμως και τον δικαιούχο που έχει την ευχέρεια να φορτώσει ή όχι το εμπόρευμα. Για τη διασφάλιση του εντολέα, κατατίθεται εγγυητική επιστολή από τον δικαιούχο με την οποία δεσμεύεται ότι θα φορτώσει τα εμπορεύματα και θα τα παραδώσει στο συμφωνηθέν χρονικό διάστημα.

Τύποι της ανέκκλητης πίστωσης

· Documentary credits confirmed and executable by the intermediary bank = ενέγγυες πιστώσεις βεβαιωμένες από τη μεσολαβούσα τράπεζα και εκτελεστέες σε αυτή
Η εκδότρια τράπεζα ζητά από τη μεσολαβούσα τράπεζα να βεβαιώσει την πίστωση και να την εκτελέσει. Στην περίπτωση αυτή, επιτυγχάνεται το μέγιστο των διασφαλίσεων για την ομαλή εκτέλεση της πίστωσης.

· Documentary credits non confirmed but executable by the intermediary bank = ενέγγυες πιστώσεις μη βεβαιωμένες από τη μεσολαβούσα τράπεζα, εκτελεστέες όμως σε αυτή

Η εκδότρια τράπεζα ζητά από τη μεσολαβούσα τράπεζα να ανακοινώσει το άνοιγμα της πίστωσης στον δικαιούχο χωρίς να απαιτεί και να τη βεβαιώσει μέχρι την εκτέλεση. Έχει, όμως, αποσπάσει τη δέσμευσή της ότι τελικά θα εκτελέσει την πίστωση.

· Negotiable documentary credits = διαπραγματεύσιμες ενέγγυες πιστώσεις
Ο εντολέας της πίστωσης θεωρεί ότι το άνοιγμα της ανέκκλητης πίστωσης διασφαλίζει τον δικαιούχο και δεν κρίνει αναγκαίο να παράσχει σε αυτόν την περαιτέρω διασφάλιση της βεβαίωσης και εκτέλεσης της πίστωσης από μεσολαβούσα τράπεζα. Στην περίπτωση αυτή, η πίστωση είναι εκτελεστέα στην εκδότρια τράπεζα η οποία ειδοποιεί τον δικαιούχο ότι θα καταβάλει το ποσό της πίστωσης εφόσον αυτός της παρουσιάσει υποσχετική επιστολή συνοδευόμενη από φορτωτικά έγγραφα.

· Documentary credits confirmed by the intermediary bank and negotiable = ενέγγυες πιστώσεις βεβαιωμένες από τη μεσολαβούσα τράπεζα και διαπραγματεύσιμες
Στη νομική μορφή αυτής της ενέγγυας πίστωσης, συνδυάζεται η εκτέλεση της πίστωσης από την εκδότρια τράπεζα με παράλληλη βεβαίωση μεσολαβούσας τράπεζας ότι θα διαπραγματευθεί υποσχετική επιστολή που θα παρουσιασθεί συνοδευόμενη από φορτωτικά έγγραφα υπό την προϋπόθεση ότι όλοι θα συμφωνήσουν στους όρους και της οδηγίες της πίστωσης.

· Ancillary or Back to back documentary credit = υποστηρικτική ενέγγυα πίστωση
Σε ορισμένες περιπτώσεις ο δικαιούχος της πίστωσης δεν έχει τα οικονομικά μέσα ή δεν θέλει να εκταμιεύσει ίδια διαθέσιμα για την παραγωγή ή την προμήθεια του εμπορεύματος που θα παραδώσει. Τότε απευθύνεται στη μεσολαβούσα τράπεζα και με βάση την πίστωση που αυτή του διαθέτει ζητά το άνοιγμα νέας όμοιας πίστωσης υπέρ τρίτου προσώπου μη μεταβιβάσιμης σε άλλο δικαιούχο. Η μεσολαβούσα τράπεζα, με βάση την αρχική πίστωση και επιπρόσθετες εγγυήσεις που θα ζητήσει, ανοίγει νέα πίστωση υπέρ τρίτου προσώπου με τους ίδιους όρους ως η αρχική πίστωση με εξαίρεση το χρόνο ισχύος και πιθανόν το ποσό αυτής.

· Red clause documentary credit = ενέγγυα πίστωση ερυθράς ρήτρας
Η μεσολαβούσα τράπεζα εξουσιοδοτείται να χορηγεί στον δικαιούχο της πίστωσης χρηματικές προκαταβολές έναντι υποσχετικής επιστολής του με την οποία δεσμεύεται να παρουσιάσει μέσα στην ισχύ της πίστωσης τα προβλεπόμενα φορτωτικά έγγραφα. Από το καταβαλλόμενο τελικά στον δικαιούχο ποσό εκπίπτονται από τη μεσολαβούσα τράπεζα οι χρηματικές προκαταβολές συν τους σχετικούς τόκους. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ανέλαβε, η εκδότρια τράπεζα υποχρεούται να καταβάλει στη μεσολαβούσα τράπεζα τις προκαταβολές συν τους τόκους.

· Revolving documentary credit = επαναληπτική ή ανανεούμενη ενέγγυα πίστωση
Ορίζεται ένα ανώτατο ποσό μέχρι του οποίου είναι δυνατόν να επαναληφθεί η πίστωση προς τον εντολέα. Υπάρχουν διάφορες μορφές ανανέωσης της ενέγγυας πίστωσης ανάλογα με τους όρους που τίθενται στη σύμβαση: α) ο δικαιούχος μπορεί να κάνει χρήση αυτής την περίοδο της ισχύος της πίστωσης και μέχρι εξάντλησης του ανώτατου ποσού. Η πίστωση καθίσταται και πάλι χρησιμοποιήσιμη μόνο όταν η εκδότρια τράπεζα εξουσιοδοτήσει τη μεσολαβούσα τράπεζα και ορίσει ταυτόχρονα και το νέο ποσό μέχρι το οποίο θα επαναλαμβάνεται η χορήγηση της πίστωσης β) ο δικαιούχος μπορεί να κάνει χρήση του ανώτατου ποσού μέσα στην ισχύ της πίστωσης αλλά κατά ορισμένα διαστήματα (15νθήμερο, μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο, χρόνο κλπ) γ) ο δικαιούχος έχει την ευχέρεια να κάνει χρήση της πίστωσης απεριόριστα αλλά μέσα στο χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης.

· Transferable documentary credit = μεταφερτή ενέγγυα πίστωση
Είναι η πίστωση στην οποία αναγνωρίζεται στον δικαιούχο από την εκδότρια τράπεζα η ευχέρεια να θέσει ολόκληρο ή μέρος της πίστωσης στη διάθεση ενός ή περισσοτέρων τρίτων προσώπων που διαμένουν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα εξής: α) η μεσολαβούσα τράπεζα δεν υποχρεούται να δεχτεί τη μεταφορά έστω και εάν έχει βεβαιώσει την πίστωση β) η προμήθεια της μεταφοράς, εάν δεν ορίζεται άλλως, βαρύνει τον αρχικό δικαιούχο γ) η πίστωση μεταφέρεται με τους αρχικούς της όρους με εξαίρεση το ποσό, την τιμή μονάδας των εμπορευμάτων και τις προθεσμίες φόρτωσης και ισχύος της πίστωσης δ) ο πρώτος δικαιούχος έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει τα τιμολόγια του δευτέρου δικαιούχου με δικά του ε) η μεταφορά της πίστωσης μπορεί να γίνει μία μόνο φορά ζ) μέρη της πίστωσης μπορούν να μεταφερθούν χωριστά μόνο όταν επιτρέπονται μερικές φορτώσεις και η) τυχόν τροποποιήσεις της πίστωσης μπορούν να κοινοποιούνται στον δεύτερο δικαιούχο μόνο κατόπιν ρητής εντολής του αρχικού δικαιούχου.Προσθήκη νέας απάντησης