Τι είναι Disintermediation;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Disintermediation;

Απαντήσεις

Disintermediation σημαίνει αποδιαμεσολάβηση. Η απόσυρση κεφαλαίων από τις τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και η άμεση επένδυση αυτών χωρίς διαμεσολάβηση ή η μετατροπή στοιχείων του ισολογισμού των τραπεζών σε εκτός ισολογισμού στοιχεία (off balance sheet items). Οι τράπεζες αντιδρώντας στην εξέλιξη αυτή, ενεργούν ήδη λιγότερο σαν ανεξάρτητοι αποδέκτες καταθέσεων και δανειστές και περισσότερο σαν διαμεσολαβητές μεταξύ επενδυτών και δανειστών.

 Προσθήκη νέας απάντησης