Τι είναι Disinflation;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Disinflation;

Απαντήσεις

Disinflation σημαίνει αντιπληθωρισμός. Η επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των τιμών δηλαδή η πτώση του πληθωρισμού. Άλλως, είναι η διαδικασία που συνήθως συμβαίνει στη διάρκεια μιας οικονομικής ύφεσης όταν η αύξηση των τιμών επιβραδύνεται λόγω της μείωσης των πωλήσεων οπότε οι λιανοπωλητές δεν μπορούν να περάσουν όλη την αύξηση της τιμής ενός προϊόντος στους καταναλωτές. Μπορεί να προκληθεί από την πτώση των τιμών των πρώτων υλών και των εμπορευμάτων ή από την παρέμβαση της κυβέρνησης ή της κεντρικής τράπεζας (μέσω αύξησης των φόρων ή των επιτοκίων). Δεν πρέπει να συγχέεται με τον αποπληθωρισμό (deflation) κατά τον οποίο πέφτει διαρκώς το γενικό επίπεδο των τιμών μέχρι του σημείου στο οποίο έχουμε αρνητικό πληθωρισμό. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Ζαν Κλωντ Τρισέ αντιπληθωρισμός είναι μία πτώση του επίσημου πληθωρισμού περιλαμβανομένης και μιας πτώσης σε εξαιρετικά αρνητικά επίπεδα αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι πληθωριστικές προσδοκίες παραμένουν ανέλεγκτες στη χαμηλή πλευρά. Παραμένουν υπό έλεγχο (anchored) σε αυτό που είναι ο κατάλληλος ορισμός της σταθερότητας των τιμών σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα (κατά την ΕΚΤ κάτω αλλά πλησίον του 2%) και σημαίνει ότι υπάρχουν εξαιρετικοί λόγοι για να είναι ο πληθωρισμός, μεταβατικά, πολύ χαμηλός.Προσθήκη νέας απάντησης