Τι είναι Disclosure;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Disclosure;

Απαντήσεις

Disclosure είναι η παροχή πληροφόρησης από μία εταιρία για τα χρηματοοικονομικά και λογιστικά της στοιχεία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μία σύμβαση ή από δική της πρωτοβουλία οπότε μπορεί να παρέχει πληροφορίες πέραν αυτών που επιβάλλουν οι νόμοι και οι συμβάσεις.Προσθήκη νέας απάντησης