Τι είναι Dirty price;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Dirty price;

Απαντήσεις

Dirty price είναι η συνολική τιμή των χρεογράφων περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων τόκων.Προσθήκη νέας απάντησης