Τι είναι Direct Server Access (DSA);


Στον χώρο της πληροφορικής, τι σημαίνει Direct Server Access (DSA);

Απαντήσεις

Direct Server Access σημαίνει άμεση πρόσβαση σε διακομιστή. Είναι η εφαρμογή που συνδέει μία εταιρία, συνήθως μέσω του διαδικτύου, με ένα διακομιστή (server) μιας άλλης εταιρίας για την παροχή υπηρεσιών. Στη χρηματοοικονομική, χρησιμοποιείται στη διαπραγμάτευση συναλλάγματος, χρεογράφων, παραγώγων προϊόντων και εμπορευμάτων όπου μία τράπεζα συνδέεται με το διακομιστή μιας άλλης τράπεζας ή εταιρίας για τη διαπραγμάτευση χρηματοπιστωτικών μέσων. Η συνηθέστερη περίπτωση είναι η ηλεκτρονική διαπραγματευτική πλατφόρμα (βλέπε όρο «Εlectronic trading platforms (ETP)») μέσω της οποίας, χωρίς την ηλεκτρονική μεσολάβηση τρίτου μπορεί μία τράπεζα να βλέπει τις ανταγωνιστικές τιμές πολλών διαμορφωτών της αγοράς (market makers) και να κλείνει άμεσα την πράξη (αγορά ή πώληση) που επιθυμεί.Προσθήκη νέας απάντησης