Τι είναι Direct Public Offering (DPO);


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Direct Public Offering (DPO);

Απαντήσεις

Direct Public Offering σημαίνει άμεση δημόσια προσφορά. Είναι μία προσφορά μετοχών μιας επιχείρησης που απευθύνεται στο ευρύ κοινό αλλά κατά προτίμηση στους υπαλλήλους, προμηθευτές, διανομείς και πελάτες της επιχείρησης. Συναντάται στις ΗΠΑ όπου οι διαδικασίες είναι οι ίδιες με την αρχική δημόσια προσφορά (Initial Public Offering, IPO), δηλαδή απαιτείται έγκριση των αρχών με λιγότερο, όμως, κόστος. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται, κύρια, από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκταθούν. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της DPO είναι ότι η χρηματοδότηση δεν βασίζεται σε δάνειο που πρέπει να επιστραφεί αλλά σε παραχώρηση μετοχών.Προσθήκη νέας απάντησης