Τι είναι το δημόσιο έλλειμα;


Απαντήσεις

Το δημόσιο έλλειμμα  είναι η διαφορά ανάμεσα στα ετήσια έσοδα του κράτους και στις δαπάνες που κάνει.Προσθήκη νέας απάντησης