Τι είναι Δημόσια Αγαθά;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Δημόσια Αγαθά (Public Goods);

Απαντήσεις

Τα δημόσια αγαθά είναι αγαθά που παρέχουν οφέλη για ολόκληρη την κοινωνία ή για τμήμα της, άσχετα συνήθως από το αν τα επιμέρους άτομα είναι διατεθειμένα να πληρώσουν για να έχουν τα οφέλη αυτά.

 Προσθήκη νέας απάντησης