Τι είναι Digital banking;


Στον οικονομικό τομέα, τι σημαίνει ο όρος Digital banking;

Απαντήσεις

Digital banking σημαίνει ψηφιακή τραπεζική. Μορφή ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω του διαδικτύου. Η ιστοσελίδα του προμηθευτή εμφανίζεται στο internet, συνήθως, σε σχήμα τραπεζικής θυρίδας. Η αγορά του προϊόντος ή της υπηρεσίας εξοφλείται με τη χρήση πιστωτικής κάρτας, εμβάσματος, επιταγής ή μέσω των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Η μεταφορά του ποσού πραγματοποιείται άμεσα. Σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι οι μειωμένες ή μηδενικές προμήθειες συναλλαγών και μεταφοράς ποσών. Η ψηφιακή τραπεζική χρησιμοποιείται σήμερα κύρια για τις δημοπρασίες και για τα ηλεκτρονικά στοιχήματα και παίγνια μέσω του διαδικτύου.Προσθήκη νέας απάντησης